Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza